Idén két díjat alapít a Ferenczy Múzeumi Centrum. A Ferenczy-díjat hazai képzőművészek számára hirdetik meg két kategóriában. A Korniss kutatói ösztöndíjjal az intézmény célja, hogy a pályázaton nyert szakember számára Szentendre művészeti, kulturális vagy építészeti hagyománya, múltja szolgáljon a kutatási téma alapjául.

Korniss-ösztöndíj
Szentendrei kutatói program

Az intézmény feladatának tekinti, hogy a múzeum tudományos és a szélesebb közönség számára visszatérően izgalmas, korszerű és nyitott múzeum legyen. Olyan komplex gondolkodási központ létrehozása a célunk, amely hajlik a reflexióra, a tudományterületek folyamatos historiográfiai szemléletét elegyíti a gyűjteményi, feldolgozási és időszaki kiállítási tevékenységgel. Eddigi munkánkat erősítve, kutató- és alkotóközpontként kívánunk működni, amely projektjei révén nem csak az utólagos szűrés kényelmével, hanem kezdeményező „társként” viszonyul a művészethez.
Éppen ezért a Ferenczy Múzeumi Centrum, mint a hazai művészeti színtér egyik meghatározó intézménye, kutatói ösztöndíjat ír ki.
A múzeum fontosnak tartja, hogy a város kulturális hagyatéka, emlékezete ne csak a múlté maradjon. Fontos az intézmény számára, hogy a múlt formálja a jelenünket, alakítsa a jövőképet és a város identitását is.
Az intézmény célja a kutatói ösztöndíjjal, hogy a pályázaton nyertes szakember számára Szentendre, mint művészeti vagy kulturális, helytörténeti, népművészeti, építészeti hagyománya, múltja szolgáljon kutatási téma alapjául. A múzeum szakmai csapata a kutató munkáját segíti és lehetőségeihez mérten anyagot nyújt számára.

Leírás:
A jelentkezőknek tematikai javaslatot kell benyújtaniuk a kutatási tervükről és egyéb releváns információkról a kutatás témájának és a javasolt iránynak megfelelően.
Az ösztöndíj egy év időtartamra nyerhető el, melyet az ösztöndíj zárójelentésének értékelése alapján kiemelkedő teljesítményt nyújtó kutató ismételten megpályázhat és elnyerhet.

A kuratórium az ösztöndíjban részesülők tudományos tevékenységét folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj időszakának legalább 50%-át Szentendrén tölti. Az ösztöndíjas időszakos, haladási és záró kutatói jelentésekben ad számot munkájáról, melyek fő szempontjait a kuratórium határozta meg. A beérkezett kutatói jelentést az ösztöndíjas pályázatának elbírálásában a múzeum által felkért szakértő értékeli és terjeszti a kuratórium elé. A szakértő javaslata alapján a végső értékelést a kuratórium végzi el.
A kuratórium a döntését nem köteles indokolni, a pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a döntéshozatali rendet. A kuratórium szakmai döntésével szemben jogorvoslatra nincs lehetőség.

Az ösztöndíj értéke: a kutatási idő alatt az ösztöndíj: 200.000,-Ft/hónap + lakhatási lehetőség biztosítása a múzeum vendéglakásában Szentendrén.
(Az ösztöndíj nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti csökkentett nettó összeg kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére. Az ösztöndíj számfejtését és átutalását havonta a Ferenczy Múzeumi Centrum bonyolítja.)

A pályázók köre:
Az ösztöndíjra pályázhat az a felsőfokú végzettséggel rendelkező személy, aki
– magyar állampolgár, vagy határon túli magyar kutató,
– a pályázat benyújtásakor PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló doktori oklevéllel rendelkezik, illetve ha ekkor még nem rendelkezik azzal, de már az egyetem doktori tanácsának a fokozat odaítéléséről szóló döntése megtörtént, akkor ezt a tényt igazolja,
– a pályázat benyújtási határidejének időpontjáig a 45. életévét még nem töltötte be.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
A pályázat fő részei a következők:
1) a pályázó személyének,
2) a pályázó tudományos eredményeinek és munkássága hatásának,
3) a tervezett kutatómunka tárgyilagos bemutatása.

ad 1) A pályázó személyének bemutatása érdekében pályázatához letölthető pályázati adatlapot és tudományos önéletrajzot nyújt be.
ad 2) és 3) A pályázó tudományos tevékenységének, eredményeinek bemutatása és publikációinak jegyzéke. A pályázó éves bontású kutatási munkaterve, amelyben ismerteti a tervezett kutatás előzményeit, a célkitűzést, bemutatja az alkalmazni kívánt módszereket és megjelöli a várható tudományos eredményeket, valamint az eredmények tudományos, illetőleg társadalmi hasznosíthatóságának jelentőségét és a végrehajtáshoz rendelkezésre álló más forrást.

További benyújtandó dokumentumok:
Letölthető Eredetiség nyilatkozat és Adatkezelési nyilatkozat pdf formátumban

Ferenczy-díj
Pályázat hazai képzőművészek számára

Leírás:
A Ferenczy Múzeumi Centrum, mint a hazai művészeti színtér egyik meghatározó intézménye, az idén életre kelt egy maradandó, művészetpártoló programot.
Ennek eredményeként 2022-ben megalapítja a Ferenczy-díjat, amelyet kétévente ítél oda egy művész számára: váltakozva egy pályája elején járó és egy elismert alkotó művésznek.

A támogatás formája: egyszeri, vissza nem térítendő támogatás
Az elbírálás szempontjai: folyamatos, magas szintű alkotói tevékenység
Az elbírálás folyamata:
A nyertes két lépcsős eljárással kerül kiválasztásra.
Első körben a pályázók által benyújtott anyagot egy előzetes, múzeumi szakmai zsüri értékeli online formában. Az így kiválasztott pályázók eredeti alkotásai kerülnek bemutatásra a kuratórium tagjainak. A kuratórium a döntését nem köteles indokolni, a pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a döntéshozatali rendet. A kuratórium szakmai döntésével szemben jogorvoslatra nincs lehetőség.

A pályázók köre:
A pályázóknak felsőfokú művészeti diplomával kell rendelkezniük.
A pályakezdő kategóriában 45 év alatti, az elismert alkotóművészek esetében 45 év feletti képző-és iparművészek

A pályázat tartalmi és formai követelményei:
Online regisztrációs lap kitöltése
Portfólió: max 1 mb feltöltése, mely tartalmazza az artist stamentet, reprodukciókat és a legújabb munkát

További benyújtandó dokumentumok:
Letölthető Felhasználási nyilatkozat és Adatkezelési nyilatkozat pdf formátumban

A díj értéke: 3.500.000 Ft/díjazott

Az első díj odaítélésére felkért kuratórium tagjai:
Fabényi Júlia, igazgató, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum
Tihomir Milovac művészettörténész, Zagreb
Ales Vaupotic, igazgató, MG+MSUM, Ljubljana
Daniel Hug – Moholy Nagy László unokája, kurátor, Art Cologne volt igazgatója, műgyűjtő
Zdenka Badovinac, igazgató, MSU, Zagreb

A díjakat a múzeum 2022. májusában alapította és 2023. január 31-én kerülnek kiírásra.