2023. április 14. – szeptember 17.

Helyszín:

MűvészetMalom

Kurátor:

FMC – Giedl Dániel és Dr. Rajna András
MNM – Dr. Virágos Gábor és Dr. Révész László

Megnyitó:

2023. április 13., 18 óra

jegyvásárlás

brosúra

A Kárpát-medence 10. századi, honfoglalás kori hagyatékának különösen emblematikus leletei a veretekkel vagy lemezzel díszített tarsolyok. Az övön viselt bőrtarsoly főként a férfi temetkezések melléklete, melyben a mindennapi élet során használt apró tárgyakat, elsősorban a tűzgyújtáshoz használt eszközöket tárolták. A tarsolyok teljes fedőlapját beborító lemezek viseletének szokása már az új hazába költözött magyarok szállásterületén alakult ki, a kalandozó hadjáratok biztosította nemesfémbőségnek köszönhetően. Az utóbbi évek régészeti kutatásai eredményeként ugyanakkor a Kárpátoktól keletre, Kelet-Európa kora középkori régészeti hagyatékában is egyre nagyobb számban kerül elő ez a tárgytípus. A kutatás a tarsolyos sírok előkerülését sokáig többnyire a Dunától keletre, főként a Tisza-vidékre helyezte. Az elmúlt évtizedek progresszív beruházási hullámainak hatására számos feltárást végeztek a régészek az eddig a kutatás számára ismeretlen területeken is. Így a Ferenczy Múzeumi Centrum is több új honfoglaláskori temetőből előkerült leletanyaggal gazdagodott.
A tervezett kiállítás szenzációja, hogy nemcsak a nagyközönség, de a szakma is most láthatja először együtt az összes, a mai Magyarország területéről előkerült tarsolylemezt, köztük a néhány hónapja feltárt két, Pátyon előkerült példányt. A Magyar Nemzeti Múzeummal közösen megrendezett kiállításon a lemezek mellett a pátyi temető gazdag anyagából is szeretnénk több leletet bemutatni. A zárt temető és a tarsolyos sírok leleteit először Szentendrén láthatja majd a közönség.
A kiállításhoz angol és magyar nyelvű katalógus is kapcsolódik, valamint a kiállítás-megnyitóval egy időben háromnapos nemzetközi régészeti konferencia is kezdődik, melyen a honfoglalás korának új kutatási eredményeit foglalják össze a szakemberek, a nyelvészettől a régészeti lelteteken át a történeti vonatkozásokig.