tárlatvezetés

Vajda Lajos Szentendréje

Kurátor:

Szabó Noémi

Novotny Tihamér művészeti író tárlatvezetése a Vajda Lajos Szentendréje című kiállításon.

Novotny Tihamér, művészeti író, a szentendrei Vajda Lajos Stúdió (VLS) kiváló szakértője fogja bevezetni az érdeklődőket Vajda Lajos alkotói világába és a későbbi szentendrei művészetre gyakorolt hatására. Miért volt fontos az 1968 körül Szentendrén felbukkanó fiatal generáció számára Vajda Lajos művészete és miként merített a vajdai motívumvilágból az új korosztály? Miként fogalmazható meg a vajdai művészet haladó szellemisége, és milyen módon parafrazeálta azt a “hippi” szemlélet? Izgalmas kérdések, elgondolkodtató válaszok!

Vajda Lajos (1908–1941), a 20. századi magyar avantgárd/modern képzőművészet kiemelkedő alkotójának élete és művészete elválaszthatatlan Szentendrétől. A város jellegzetes motívumai, építészeti és természeti öröksége, rejtett kincsei és különleges atmoszférája megtermékenyítően hatott Vajda progresszív művészeti szemléletére. A Vajda Szentendréje című kiállítás, az elmúlt évek kutatásainak eredményeit is bemutatva, a művész egy-egy alkotását kapcsolja össze Szentendre ikonikus részleteivel, a művészi motívumokat az eredeti ősforrásokkal, az életművön keresztül felvillantva Szentendre városának helytörténeti vonatkozásait, gazdag és megőrzésre méltó múltját, valamint 21. századi jelenét.
Vajda Lajos viszonya Szentendre városképéhez, a település sajátos hangulatához, a helyi hagyományhoz és a különböző motívumokhoz folyamatosan változott – az útkeresés korai éveiben főleg a város „nagy látványai” foglalkoztatták a művészt, majd egyre közelebbről, a részletekre fókuszálva vizsgálta a település épített örökségét: a temetőket, a Szamárhegy utcáinak apró részleteit, gyorsan elmúló népi emlékeket. 1938-tól soha többé nem jelent meg a város egyetlen fragmentuma sem művein. Vajda életműve híven tükrözi a tradícióból táplálkozó progresszió útjait, a múlt avantgárd szemléletű megújításának lehetőségét. Vajda szentendrei motívumait a körülötte dolgozó művésztársak kontextusában is vizsgáljuk, elsősorban Korniss Dezső és Bálint Endre alkotásain keresztül.
A motívumok megtermékenyítő hatását és vándorlását egy kiemelt példán keresztül mutatja be az utolsó terem, ahol Vajda művészetének egyik alapvető jelképét, az ikon- és pléhkrisztusból kialakult bábufigura eredetét, majd az 1968 és 1975 közötti időszakban a szentendrei művészek körében történő továbbélését és formai-tartalmi módosulásait tárjuk fel.

Kiállító művészek:
VAJDA LAJOS, Aknay János, Balogh László, Barcsay Jenő, Bálint Endre, Deim Pál, Korniss Dezső, Matyófalvi Gábor, ef Zámbó István

A tárlatvezetés belépőjeggyel látogatható, amit ide kattintva online is megvásárolhatnak.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az FMC eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az FMC a felvételeket közösségi média felületein és honlapján felhasználja. Hozzájárulását az info@muzeumicentrum.hu címen bármikor visszavonhatja.

2024.01.19.
17:00 — 18:00 (1h)

Vajda Múzeum

iCal