előadás

Lázkutacska és virágszőnyeg 1. és 2.

Előadó:

Dr. Sz. Tóth Judit néprajzkutató

A népi vallásosság körébe a hitéletnek azok a hagyományai és szokásai tartoznak, melyek nem az egyházi tanításokból, hanem – Bálint Sándor szavaival élve – „a templom árnyékában kisarjadt” népi jámborságból fakadnak. Az archaikus imádságok, a generációkon át öröklődött kultikus tárgyak több évszázados hagyományt őriznek, a laikus szokások egy részét az egyház is elfogadta.

A hit áthatotta az ember egész életét, magatartását. Házán kereszt, ünnepi tárgyain vallási jelképek voltak. Képei, szobrai által magát Jézust, Máriát tisztelte, oltalmukban bízott. Lelki szükséglete volt a hit közös megélése, a zarándoklatokon való részvétel. Szokásaiban a vallás és a néphit elemei ötvöződtek.

A két részből álló előadás a közelmúltban folytatott Pest megyei anyaggyűjtés alapján ad képet a népi vallásosságról: a csodás helyekről, határbeli építményekről, képekről, szobrokról, az ájtatosság tárgyairól, az imádságról, búcsújárásról – különleges felvételek kíséretében.

A szentelmények, az egyházi év katolikus és görögkeleti vallásos szokásai a második előadásban kerülnek sorra.

Az előadás belépőjeggyel látogatható.

A múzeum rendezvényei és kiállításai védőmaszk viselésével látogathatók.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az FMC eseményein kép- és videófelvétel készülhet. Részvételével Ön hozzájárul ahhoz, hogy az FMC a felvételeket közösségi média felületein és honlapján felhasználja. Hozzájárulását az info@muzeumicentrum.hu címen bármikor visszavonhatja.

2021.12.03.
17:00 — 18:30 (1h 30′)

Ferenczy Múzeum

iCal