Szentendrei projektek

Művészeti beavató program óvodásoknak

A több, mint hat éve futó programunk célja, hogy a szentendrei óvodáskorú gyerekeket bevonjuk a múzeum világába; kiállításainkon egy átfogó, a korosztályra szabott festészeti és szobrászati alapképzést kapnak. A felfedező típusú foglalkozássorozaton különböző szinteken valósul meg a kompetenciafejlesztés. A festmények és szobrok vizuális élményének befogadása versek, dalok, mesék bevonásával zajlik. A műhelymunka során nemcsak a belső élményeiket jelenítik meg, hanem az alapvető mesterségbeli fogásokkal is megismerkednek. A programot minden évben a Gyerekkézzel című, a gyermekek alkotásaiból rendezett kiállítással zárjuk. A programban részt vesz minden nagycsoportos szentendrei gyermek.

Barcsay nap

A szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola minden évben megemlékezik névadójának születésnapjáról egy kreatív alkotónap keretében. Az ünnephez mi is csatlakozunk egy-egy múzeumpedagógiai foglalkozással. A diákok munkáiból a nap végén kiállítás nyílik az iskolában.

Pályaorientációs program

Minden múzeumi dolgozó számára fontos elköteleződés, hogy felkeltse a pályaválasztás előtt álló diákok érdeklődését a különböző múzeumi szakmák iránt. Az iskolákban megtartott interaktív tájékoztatón munkatársaink személyesen beszélnek feladataikról, és válaszolnak a diákok kérdéseire.

Jelentkezés pályaorientációs programra:
muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu

Játékos, figyelemfelkeltő, gyakorlati tesztünk itt érhető el:

Kulcs a teszthez:

Középiskolásoknak szóló projektek

IKSZ

Szeretettel várjuk a képzőművészet, fotóművészet és a történelem iránt érdeklődő középiskolásokat, akik az iskolai közösségi szolgálatukat a múzeumunkban szeretnék teljesíteni.

Lehetséges feladatkörök:
– diákkurátor képzésben való részvétel
– kisiskolások segítése nyári táborainkban
– gyerekek, családok segítése múzeumi workshopokon
– online kommunikációs anyagok készítése kiállításokhoz

Diákkurátor program

Diákkurátor programunk a múzeum időszaki és állandó kiállításaihoz kapcsolódik. Olyan történelem és képzőművészet iránt érdeklődő középiskolásoknak szól, akik részt vesznek egy rövid diákkurátor képzésen, ahol múzeumpedagógusok és kurátorok segítségével betekintenek a kulisszák mögé: megismerik a a múzeum gyűjteményét és kiállításait, melynek iskolájukban nagykövetei lesznek, népszerűsítik a múzeumot és tárlatvezetéseket tartanak diáktársaiknak. Diákkurátoraink részt vesznek A GYŰJTEMÉNY című tárlathoz kapcsolódó kurátori programban, amelyben lehetőségük nyílik műtárgyak kiválasztására. A program célja, hogy a múzeum kiállításait a diákok szemszögéből, érdeklődésüknek, problémafelvetéseik tükrében mutassuk be, lehetőséget teremtve ezzel a múzeumban felhalmozott tudáskincs népszerűsítésére a diákok körében.

Módszertani központ

Pedagógusoknak szóló oktatási segédanyagaink a múzeum változatos gyűjteményének feldolgozásához, a virtuálisan elérhető kiállításainkhoz készített tematikus anyagok, amelyek több iskolai tantárgy oktatásához kapcsolhatóak.
Elérhetőek itt: (link: https://femuz.hu/muzeumpedagogia/oktatasi-segedanyagok/)

Képzőművészet tematikájú kiállításainkon szeretettel várjuk a múzeumpedagógus kollégákat, múzeumi szakembereket, pedagógusokat és főiskolai/egyetemi hallgatókat kreatív gyakorlatokat bemutató foglalkozásainkon.
Érdeklődni és jelentkezni a következő címen tudnak:
muzeumpedagogia@muzeumicentrum.hu

Szakmai együttműködések

A Szentendrei Önkormányzat támogatásával 2019-ben lehetővé tettük, hogy kiállításainkat, múzeumpedagógia foglalkozásainkat minden szentendrei óvodás és iskolás ingyen látogathassa.

Ezt a lehetőséget 2023-tól a Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény szolgáltatásaira is kiterjesztettük. Így ingyenesen fogadunk olyan gyermekeket és felnőtteket, akik családterápiás, fejlesztőpedagógiai vagy pszichológiai szolgáltatást vesznek igénybe az intézményben.

A Szentendre környéki kistelepülések iskolái számára is lehetőséget biztosítunk az ingyenes múzeumlátogatásra. Pályázati forrásokból tudjuk biztosítani a gyermekek utaztatását (NKA, 2021/22, 2023/24).

Szakmai együttműködést alakítottunk ki az ELTE-TÓK vizuális nevelés kutatócsoportjával. Ennek keretében hallgatókat fogadunk és közös módszertani fejlesztéseket alakítunk ki.

A debreceni MODEM-mel együttműködésben egy edukációs programban arra keressük a választ, hogyan alakult, miként fejlődik a múzeumokról, gyűjteményekről való közgondolkodás: mi egy muzeális intézmény és közgyűjtemény szerepe korunk társadalmában, milyen válaszokat nyújthat aktuális problémákra, milyen az ideális múzeum és milyennek képzeljük el a jövő múzeumát. Az edukációs programban öt fókuszcsoport (szakgimnazisták, egyetemisták, családsegítő szakemberek, múzeumi pénzügyi munkatársak és nyugdíjas óvodapedagógusok) bevonásával dolgozunk 2023 tavaszán.

A résztvevők mindkét intézményben választanak három-három kortárs műtárgyat, és az ahhoz kapcsolódó reflexióikat, értelmezéseiket mutatjuk be egy-egy időszaki kiállítás keretében, mindkét intézményben: Debrecenben és Szentendrén.