Kutatás

A Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteményei kutatási engedély alapján, az abban foglalt feltételekkel kutathatók.

FMC kutatási engedélykérő űrlap

A letölthető dokumentumot kitöltve és aláírva kérjük eljuttatni képzőművészeti, történeti és irodalmi téma esetén a tudományos titkár számára az eva.lauter@muzeumicentrum.hu címre régészeti és numizmatikai téma esetén a regeszet@muzeumicentrum.hu címre

Könyvtár

A Ferenczy Múzeumi Centrum könyvtáraiban közel 40 ezer egységnyi könyvet és periodikát tartunk számon: legnagyobb arányban művészettörténeti, művészeti könyveket, valamint történeti, régészeti és néprajzi műveket. A könyvtár állománya a „Fókusz Program a Pest megyei múzeumi könyvtári hálózat kialakítására, TÁMOP-3.2.4-09/1/KMR-2010-0003” című projekt keretében a SZIRÉN adatbázisba került, így online kereshető. A TÁMOP-program a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága fenntartásában működött múzeumi könyvtárakkal közös adatbázis kialakítását tette lehetővé, így azok anyaga is lekérdezhető.

Katalógus

A könyvtár előzetes egyeztetéssel vehető igénybe és a könyvtárközi kölcsönzési szolgáltatást is biztosítjuk.
Könyvtáros: Major Tímea
Telefon: +36 30 507 9828
email: major.timea@muzeumicentrum.hu

Reprodukciók felhasználása

Reprodukciók felhasználásának szabályzata, díjtáblázat

Reprodukciók felhasználására vonatkozó kérelem űrlap

A kitöltött űrlapot kérjük a következő elérhetőségre elküldeni: gyujtemeny@muzeumicentrum.hu
A reprodukciók felhasználásának kérelmét a tervezett nyomdai leadás előtt legalább 2 hónappal kell benyújtani.

Műtárgykölcsönzés

A kölcsönzésre irányuló szándékot írásban (levélben: 2000 Szentendre, Fő tér 2-5., vagy e-mailben: titkarsag@muzeumicentrum.hu) kell közölni a Múzeummal. A kérelemben meg kell jelölni a kölcsönző adatait, a kölcsönzés célját, időtartamát, helyszínét és a kölcsönözni kívánt műtárgyak listáját, valamint a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.
A kérelemnek amennyiben a műtárgyak száma nem haladja meg a 20 darabot, legalább 2 hónappal, a 20 műtárgynál több művet tartalmazó kölcsönzés esetén legalább 4 hónappal a tervezett kölcsönzési idő előtt kell megérkeznie a Múzeumba.
További részletek a Műtárgykölcsönzési Tájékoztatóban, a kitöltendő elhelyezési dokumentáció pedig a Kölcsönzési Szabályzat 3. számú mellékletében található.

További részletek a Műtárgykölcsönzési Tájékoztatóban, a kitöltendő elhelyezési dokumentáció pedig a Kölcsönzési Szabályzat 3. számú mellékletében található.

Műtárgykölcsönzési tájékoztató

Kölcsönzési szabályzat