A Ferenczy Múzeumi Centrum és a Közösségi Régészeti Egyesület november 12-13-án rendezi meg az első országos közösségi régészeti konferenciát. A rendezvény társszervezői a Magyar Régész Szövetség és a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat. A konferencia fórumot kíván biztosítani a közösségi régészet módszertani problémáinak kidolgozására, az önkéntesekkel közösen végzett kutatások bemutatására, szakmai értékelésére, az érdeklődő civilekkel való párbeszédre, a nemzetközi gyakorlat ismertetésére, illetve a civil és régész szféra közti együttműködések előmozdítására.

November 12.
„MINDENKI MÁSKÉPP CSINÁLJA.”
A KÖZÖSSÉGI RÉGÉSZET MODELLJEI,
MÓDSZERTANI TANULSÁGOK

9:00 Megnyitó
Köszöntőt mond Prosek Zoltán, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója és Lang András önkormányzati
képviselő, a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke
Szakmai bevezetőt tart Wollák Katalin örökségvédelmi
szakértő, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat főtitkára

9:20 Előadások
Levezető elnök: Wollák Katalin

Rácz Tibor Ákos
A Pest megyei közösségi régészeti program mérföldkövei és tanulságai
Szücsi Frigyes
A Fejér megyei közösségi régészeti program és a csákberényi modell
Bakos Gábor
Egy korszakváltás előestéjén, azaz a közösségi régészet helyzete a Herman Ottó Múzeum önkéntesi programjának tükrében
Péterváry Tamás – Rózsa Zoltán – Vida István
Válasz a közösségi régészeti kutatási paradigma kihívásaira

11:00 Kávészünet

11:20 Előadások
Levezető elnök: Wollák Katalin

Eke István
Közösségi régészet Zala megyében
Mrenka Attila
Közösség. Régészet. A határon
Czövek Attila
A közösségi régészet helyzete Tolna megyében

12:40 Ebédszünet

14:00 Előadások
Levezető elnök: Szabó Gábor
Kálnoki-Gyöngyössy Márton
A kincstalálás. Szabályozások a római jogtól napjainkig
Laszlovszky József
Csataterek komplex kutatása és a közösségi régészet: a muhi csatatér vizsgálata és módszertani tanulságai
Szatmáriné Bakonyi Eszter – Tóth Eszter
A régészeti feltárások műtárgyvédelmi aspektusa
Schmidt Balázs
Digital Meets Heritage – 3D-s alkalmazások a régészetben

15:40 Kávészünet

16:00 Könyvbemutató
A „‚Kincskeresés, kaland, tudomány. Közösségi régészeti projektek Pest megyében” c. kiállítási katalógus és tanulmánykötet szakmai bemutatója.
A kötetet bemutatja: Kulcsár Gabriella, az MTA BTK Régészeti Intézet igazgatója

17:00 Tárlatvezetés
A „Kincskeresés, kaland, tudomány. Közösségi régészeti projektek Pest megyében” c. kiállítás megtekintése
Vezetést tart: Rácz Tibor Ákos, a kiállítás kurátora
Helyszín: Ferenczy Múzeum, Kossuth Lajos utca 5.

19:00 A poszterek megtekintése
Helyszín: Ferenczy Múzeum, Barcsay terem és aula

Poszterek

Győri Tibor
Közösségi régészet az általános iskolában
Vinis Zoltán
Közösségi régészettől a hivatásig
Hajdú Ádám Dávid
A Miniszterelnökség szakmai hozzájárulásának
bemutatása a kulturális örökségvédelemben
Péntek Attila – Markó András – Zandler Krisztián
Paleolit terepkutatások a Cserhát vidékén (Pest és Nógrád megye)
Havasi Bálint – Simmer Lívia
A Zala megyei pálos monostorok közösségi régészeti kutatása
Kocsis Anita
Beszámoló a Dorog-Hosszúrétek római kori villaépület területének talajradaros kutatásáról
Mag Hella – Nagy Balázs – Kóka István
Régészeti felfedezés Szokolyán civil segítséggel

November 13.
„ÚJ UTAKON”
AZ ÖNKÉNTESEKKEL VÉGZETT RÉGÉSZETI
KUTATÓMUNKA EREDMÉNYEI

09:00 Előadások
Levezető elnök: Tankó Károly

Gutay Mónika – Kerékgyártó Gyula
Középső paleolitikus telep Gyöngyöstarjánban. Gyöngyöstarján 10. sz. lelőhely kutatása
Béres Sándor – Kovács András
Sajókeresztúr, Szakáll-tető lelőhely
Váczi Gábor
Szétszórt bronzkoriak. A hamvasztásos rítusú temetkezések felszíni azonosításának lehetőségei

10:20 Kávészünet

10:40 Előadások
Levezető elnök: Tankó Károly

Szabó Gábor
Bronzkori és vaskori kincsek, ostromok nyomában. Példák a közösségi régészet és a célirányos tudományos kutatás lehetséges találkozásairól
Kiss Alexandra
Kutatás Bodajk – Proletár-földek II. lelőhelyen
Steuer István
Mikor készült a Csörsz-árok?

12:00 Ebédszünet

13:00 Előadások
Levezető elnök: Rácz Tibor Ákos

Herbst Anna
A pusztavacsi erénytál
Rózsa Zoltán – Szigeti Judit – Vida István
Közösségi régészeti program Kisbárkányon (Nógrád megye)
Gálvölgyi Orsolya – Tóth Balázs
Késő Árpád-kori kincslelet Lucfalva – Hosszú-völgyből

14:20 Kávészünet

14:40 Előadások
Levezető elnök: Laszlovszky József

Debrődi Boglárka
A közösségi régészet gyakorlata egy spanyolországi és egy magyarországi feltárás nyomán
Dobos János
15 év közösségi vármentés Szádvárban – kihívások és eredmények
Nagy Balázs
Éremleletek a mohácsi csatavesztés után Pest megyében
Havasi Norbert – N. Kis Tímea
Az Eger, Nagy-Eged-hegyi Szent Kereszt-kápolna kutatása

16:20 Kávészünet

17:00 Workshop
Irányított beszélgetés Laszlovszky Józseffel a közösségi régészet aktuális kihívásairól. A pódiumbeszélgetés résztvevői: Bakos Gábor, Piros-Pozdora Máté, Rácz Tibor Ákos, Rózsa Zoltán, Szabó Gábor, Vida István

Helyszín: Városháza díszterme, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

Az esemény regisztrációhoz kötött:
kozossegi.regeszet@gmail.com

Fotó: Nagy Attila Károly

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

A múzeum rendezvényei és kiállításai védőmaszk viselésével látogathatók.