Közösségi régészeti projektek Pest megyében

2021. 06. 20. – 2022. 01. 31.

Helyszín:

Ferenczy Múzeum

Kurátor:

Rácz Tibor Ákos

Megnyitó:

2021. június 19., 18:00

A múzeumi szférában és a köztudatban az elmúlt években bukkant fel a közösségi régészet fogalma, mely a társadalom szélesebb rétegeivel közösen végzett régészeti kutatómunkát fedi. A régészet iránt érdeklődő civilekkel szövődő összetett kapcsolatrendszerrel a mindennapi gyakorlatban egyre sűrűbben találkozunk. Az együttműködés révén a régészetbe új impulzusok és szereplők kerültek, ami merőben új kutatási szempontokhoz és eredményekhez vezetett. A közösen végzett terepi kutatómunka, a fémkeresőzés elterjedése, és ennek következményeként a kutatás látókörébe kerülő emlékanyag valóságos információrobbanást jelentett a tudományos kutatás számára: kiemelkedő jelentőségű régészeti emlékek kerültek be az örökségvédelmi intézményekbe, amelyek sok tekintetben újraírják az elmúlt korok anyagi kultúrájáról vallott elképzeléseinket.

Kiállításunk a Ferenczy Múzeumi Centrum közösségi régészeti programját a maga összetettségével jeleníti meg. Az elmúlt 12 évben folytatott tervásatások, leletmentések és műszeres lelőhelyfelderítések szakmai eredményeit, illetve a projektek során megtalált leleteket mutatjuk be. A kiállítás alapját a kiemelkedő jelentőségű új szerzemények képezik. Külön terem foglalkozik a kincs fogalmának régészeti értelmezésével. Itt elsősorban arany- és ezüsttárgyakat, különböző korokból származó kincs- és éremleleteket állítunk ki. Több mint egy évtizede zajlik programszerűen a különösen veszélyeztetett honfoglalás kori temetők leletmentése. Ezeknek az eredményeknek egy része még szintén ismeretlen a kutatás és a nagyközönség számára. További látványos eredményekkel szolgáló, tervszerű kutatási projekt a tatárjárás kori érem- és kincsleletek azonosítása, feltárása. Látható lesz a több ezres darabszámú érmét magába foglaló késő középkori – kora újkori érdi kincslelet is. Intézményünk önkéntesei országszerte vettek részt közösségi régészeti projektekben, az országos együttműködés eredményeit olyan emblematikus helyekről származó leletekkel illusztráljuk, mint például a muhi csatatér. A kiállítás nem kerüli meg a vegyes megítélésű fémkeresőzés problémáit, az összetett társadalmi jelenség árnyaltabb megközelítésére tesz kísérletet. Különösen gazdag interpretálási lehetőségeket kínálnak a múzeumbarát, etikus fémkeresőzés során megtalált fémleletek és a megtaláláshoz kapcsolódó történetek.

A nagyközönség változatos formákban fogalmazza meg kulturális igényeit, és ezek egyike a terepi régészeti kutatásokba való direkt kapcsolódás. A Ferenczy Múzeumi Centrum vállalta ezt a kihívást, így az önkéntesek segítségével számtalan kincslelettel gyarapodott gyűjteménye. A kiállítással országos léptékben is fel szeretnénk hívni a figyelmet a közösségi régészeti programok jelentőségére és eredményességére.

online jegyvásárlás

brosúra