Szilágyi Péter, Végvári Gergely

Cservenka Edit, Fekete Szilvia, Kármán Dániel

2021. 06. 18. – 07. 03.

Helyszín:

Vajda Múzeum

Kurátor:

Iberhalt Zsuzsa

Megnyitó:

2021. június 17., 18:30

A Barcsay-díj történetének kezdetéhez 1989-ig kell a naptárban visszalapozni. Ebben az évben az ikonikus szentendrei festő, Barcsay Jenő emlékére testvére, Barcsay Erzsébet fiatal művészeket támogató elismeréseket alapított. A Barcsay-jutalmat a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanárai olyan diákoknak ítélik meg, akik rajzkészségük révén méltó követői a mesternek. A másik kitüntetés a Barcsay-díj, melyet már végzett, fiatal, 35 év alatti képzőművészek nyerhetnek el. 2006-tól a Barcsay-díj odaítélésének hagyományát a jogörökös Kónya házaspár vitte tovább a Szentendrén alapított Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvánnyal. Az alapítvány pályázatára jelentkező fiatal művészek munkáinak elbírálásában a kuratórium tagjai: Aknay János Kossuth-díjas festőművész, Bereznai Péter és Baksai József Munkácsy-díjas festőművészek, Kónya Ferenc alapító, kuratóriumi tag és Feledy Balázs művészeti író, a kuratórium elnöke vesz részt. Az alkotásoknak nem kell feltétlenül kapcsolódniuk Barcsay absztrakt művészeti látásmódjához. A díjazás fő szempontja, hogy olyan feltörekvő, fiatal festők szakmai útját segítse, akik az alkotás iránti alázatukkal és tehetségükkel kitűnnek kortársaik közül.

A június 18-án nyíló új tárlat a Barcsay Jenő Képzőművészeti Alapítvány és a Ferenczy Múzeumi Centrum együttműködésében jött létre, és a 2019-es és 2020-as év díjazottjainak munkáiból nyújt válogatást a Vajda Múzeumban.

2019-ben Szilágyi Péter és Végvári Gergely, a 2020-as évben pedig Cservenka Edit, Fekete Szilvia és Kármán Dániel nyerte el a Barcsay Jenő szellemi örökségéhez kötődő szakmai kitüntetést. A tárlat a pályázatra beadott nyertes portfóliókból nyújt reprezentatív válogatást.

Szilágyi Péter (Békéscsaba, 1993) 2019-ben diplomázott festő szakon a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Jelenleg az egyetem képzőművész-tanár szakán folytatja tanulmányait. Művei láthatók voltak 2018-ban az Ari Kupsus Galériában, 2019-ben a MANK Galéria és GODOT Kortárs Művészeti Intézet kiállításain, illetve a Szegedi Művésztelep kiállításán. 2018-ban Ari Kupsus Galéria díjában, 2019-ben pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetem által odaítélt Barcsay Jutalomban részesült. Művészeti érdeklődése puritán tárgyak érzékeny, kifinomult ábrázolását célozza meg. Kompozícióin az olyan mindennapi elemek alakjai, mint a téglák, gallyak és kéregdarabok szelíd szín- és formavilágú csendéletekké állnak össze. A tematika nyers egyszerűségének és a kivitelezés letisztultságának feszültsége adja műveinek esszenciáját. Az érzékeny realizmussal ábrázolt tárgyak a véletlenszerűség hatását keltve precízen megtervezett struktúrát alkotnak. Szilágyi Péter sajátos festészeti világa egyfajta pszeudo assemblage-ként jeleníti meg a hétköznapok esztétikáját.

Szilágyi Péter

Törött kéreg, 2019, olaj, vászon 110 × 120 cm

Végvári Gergely (Budapest, 1989) 2017-ben festő szakon, majd 2018-ban képzőművész-tanár szakon diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. 2017-ben egyéni kiállítása nyílt az Ari Kupsus Galériában. Művei számos csoportos kiállításon voltak láthatók Budapesten, Egerben és Milánóban. 2015-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem által odaítélt Barcsay Jutalomban és a Paolina Brugnatelli Alapítvány Festészeti díjában, 2016-ban pedig az Ari Kupsus Galéria díjában részesült. Figuratív alkotásain semleges vagy homogén terekben groteszk alakok, jelenetek tűnnek fel. Műveinek sejtelmes és sokszor torz alakjai szimbolikus tartalommal telítettek. Az egzisztenciális bizonytalanságot hangsúlyozó elmosódó formák és komor színtónusok: vörösek, barnák, hússzínek dominálnak alkotásain. Végvári Gergely szürreális, abszurd narratíváiban, az identitás válsága, az elvetettség állapota érvényesül. Az abject art sajátosságait mutató kompozíciók a félelem és a rettenet köré csoportosuló érzelmeket stimulálják.

Végvári Gergely

Eddig minden rendben, 2017, akril, vászon, 180 × 200 cm

Cservenka Edit (Budapest, 1989) 2019-ben előbb festő szakon, majd 2020-ban képzőművész-tanár szakon diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Egyéni kiállítása nyílt 2018-ban az Öreghegy Kulturális központban Székesfehérváron. Számos csoportos kiállításon szerepelt Budapesten, Szolnokon, Tatabányán és Gyergyószárhegyen. 2018-ban Fundamanta-Amadeus Alkotói díjban részesült. Legújabb munkáit a síkszerű, stilizált megformálás és erőteljes gesztusokkal vászonra vitt színfoltok jellemzik. A hullámzó, hömpölygő színegységek mellett expresszív dinamikájú, sötét kontúrvonalakkal egészíti ki műveit. A dús, organikus alakzatok absztrakt formákká transzformálódnak: hol a növényvilág, hol az emberi test asszociációi bukkannak fel. Képalkotásának absztrahált elemei szimbolikus erejű, rétegesen felépülő, sűrű kompozíciókat alkotnak. A burjánzó flóra tematizálásában fejti fel a nőiség és identitás viszonyrendszerét. Cservenka Edit festészete a természet és az élet körforgásának rejtett mintázatait, misztikumát idézik meg.

Cservenka Edit

As the devil spoke we spilled out on the floor (Mimikri sorozat), 2019, akril vászon, 100 × 100 cm

Fekete Szilvia (Budapest, 1987) 2013-ban festő szakon, majd 2020-ban képzőművész-tanár szakon diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. 2012-ben Ari Kupsus Concert Society díjat, 2014-ben pedig A középkori ikonfestészet újragondolása – Az ikon című tárlat II. helyezését nyerte el. Több egyéni kiállítása után, legutóbb 2019-ben a budapesti Moha Galériában voltak láthatók művei. Csoportos kiállításokon vett részt többek között Budapesten, Szentendrén, Veszprémben és Tatán. Művészetét az absztrakt és figuratív ábrázolás kettősségének gondos összehangolása mentén a valós és fiktív részletekből felépített tájak, látképek megfogalmazása foglalkoztatja. Festészeti problémafelvetéseit a montázs és a kollázstechnikákkal egészíti ki. Anyaghasználati és technikai kísérletei mentén alakulnak szürreális, nyitott terei, melyeken hangsúlyossá válik a valós látványon túlmutató, egyedi atmoszféra érzékeltetése. A kiállításon is látható Covid-napló című sorozata egyedi látásmóddal reflektál az elmúlt év bezártság-élményére és az anyaghasználat redukciójára, mely a művész számára inkább kreatív kihívást, mintsem szakmai megtorpanást jelentett.

Fekete Szilvia

Ipari tájkép (COVID-napló sorozat), 2020, vegyes technika, 21 × 30 cm

Kármán Dániel (Budapest, 1991) 2019-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakán. 2021-ben a Tornyai János Múzeumban nyílt önálló kiállítása. Művei számos csoportos kiállításon voltak láthatók Budapesten, Pécsett és Csongrádban. 2019-ben Rudnai Gyula Művészeti Ösztöndíjban részesült. Művészetének alapvető kettőségét a grafikai és festészeti megoldások feszültsége nyújtja. A fénykép médiuma, a kézi rajz és grafikai raszterháló pontrendszeréből építkező alkotások ötvözik a képző- és az alkalmazott művészetek egyedi technikai eljárásait. Ez a kettősség, vagy több irányból való közelítés nem csak a felületképzés terén érvényesül, hanem a művek tartalmi rétegeiben is megmutatkozik. Az emlékekés azok módosulataikat megjelenítő rétegek, roncsolódások, több nézőpont párhuzamos egymásra hatását tárják a befogadó elé. Művei a személyes hangvételű emlékek és a valóság megtapasztalásának képlékenységét, egyénenként eltérő jellegét fogalmazzák meg. A „hibák” ábrázolásával egyszerre esztétikai és konceptuális eredetű művészeti megoldások tradícióját alkalmazza a művész.

Kármán Dániel

Valamit mutatott, de mást néztem 1.1., 2020, olaj, akril, vászon, 140 × 120 cm