A Magyar Nemzeti Múzeum és a Ferenczy Múzeumi Centrum 2023. április 13-15. között konferenciát rendez „ÁRPÁD NÉPE – A magyarhonfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei” címmel.

Április 13. csütörtök

9:00–10:00 Érkezés és regisztráció / Poszterkiállítás berendezése
10:00–10:30 Konferencia megnyitó beszédek
Fülöp Zsolt polgármester, Szentendre
Prosek Zoltán igazgató, Ferenczy Múzeumi Centrum
Virágos Gábor főigazgató-helyettes, Magyar Nemzeti Múzeum
10:30–11:30 Révész László:
A honfoglalás kor eddigi kutatásának és legújabb kutatási eredményeinek összefoglalása (plenáris előadás)
11:30–13:00 Ebédszünet

I. Szekció: A pátyi régió honfoglalás kori régészete a legújabb kutatások tükrében
Levezető elnök: Rajna András
13:00–13:20 Berta Norbert-Major Péter:
Avarok és Honfoglalók – Előzetes beszámoló a Páty község területén 2021-2022 folyamán
végzett temetőfeltárásokról
13:20–13:40 Giedl Dániel:
Előzetes beszámoló a Pátyon zajló kutatások során 2022 tavaszán feltárt honfoglalás kori temetőről
13:40–14:00 Füredi Ágnes:
Pest megye területe a honfoglalás korában
14:00–14:20 Szünet
14:20–14:40 Döbröntey-David Szilvia – Harazin-Szabó Krisztina:
Pátyi honfoglalás kori sírok restaurátor szemmel
14:40–15:00 Szeniczey Tamás, Marcsik Antónia, Hajdu Tamás:
A pátyi honfoglalás kori leletek antropológiai elemzésének eredményei
15:00–15:20 Szeifert Bea, Szécsényi-Nagy Anna, Mende Balázs Gusztáv, Jakab Kristóf, Farkas Zoltán, Giedl Dániel, Szeniczey Tamás, Hajdu Tamás:
A pátyi honfoglalás kori temető humán csontanyagának archeogenomikai elemzése
15:20–15:40 Horváth Anikó, Kiss Gabriella, Palcsu László:
A pátyi honfoglalás kori népesség mobilitása a stabilizotópos eredmények alapján
15:40–16:20 Major István, Futó István, Molnár Mihály:
A pátyi honfoglalás kori népesség táplálkozási szokásainak kutatása stabilizotópok segítségével
16:20–16:40 Kérdések, vitalehetőség
18:00–19:00 Tarsolylemezek – A honfoglaló elit kincsei című MNM-FMC kiállítás megnyitója a helyszínen

Április 14. péntek
II. Szekció: A honfoglalás korának legújabb régészeti kutatásai és annak további irányai I.
Levezető elnök: Vida Tivadar
9:00–9:20 Türk Attila:
A honfoglalás kori hagyaték régészeti kapcsolatrendszere az Uráltól a Kárpát-medencéig
9:20–9:40 Szenthe Gergely:
Kik lakták a Kárpát-medencét a honfoglalók érkezésekor?
Az avar kori népesség fennmaradásának kérdésköre
9:40–10:00 Szőke Béla Miklós:
A Dunántúl lakossága a Karoling-korban
10:00–10:20 Kérdések, vitalehetőség
10:20–10:40 Szünet

III. Szekció: A honfoglalás korának legújabb régészeti kutatásai és annak további irányai II.
Levezető elnök: Takács Miklós
10:40–11:00 Gáll Erwin – Nagy Szabolcs – Fülöp Réka– Diana Bindea:
Az Erdélyi-medence első veretes tarsolyos temetkezése. Kolozsvár-Szántó/Plugarilor utca 25. sírja
11:00–11:20 Varga Sándor:
Honfoglalás és kora Árpád-kori temetők a Maros alsó szakaszán.
A kutatás állása és annak további lehetőségei
11:20–11:40 Varga Máté:
A “(Dél-)Dunántúl jelenség” a honfoglalás kori leletanyag tükrében
11:40–12:00 Horváth Ciprián:
A Nyugat-Dunántúl 10–11. századi leletei
12:00–12:20 Jakab Attila:
A Felső-Tisza vidék 10–11. századi leletei
12:20–12:40 Kérdések, vitalehetőség
12:40–14:00 Ebédszünet

IV. Szekció: A honfoglalás korának legújabb régészeti kutatásai és annak további irányai III.
Levezető elnök: Ritoók Ágnes
14:00–14:20 Takács Miklós:
A Kárpát-medence 10-11. századi településtípusai és településhálózata
14:20–14:40 Wolf Mária:
Földvárak, erődítések a 10-11. századi Kárpát-medencében
14:40–15:00 Langó Péter:
A 10. századi magyar jelenlét Közép- és Nyugat-Európában.
Magyar emlékek az Óperencián innen és túl
15:00–15:20 Kérdések, vitalehetőség
15:20–15:40 Szünet

V. Szekció: A honfoglalás korának legújabb nyelvészeti kutatásai és annak további irányai
Levezető elnök: Vásáry István
15:40–16:00 Hoffman István:
Helynév-rekonstrukció és a helynevek kronológiai rétegei
16:00–16:20 Tóth Valéria:
Anonymus és a történeti helynév-rekonstrukció
16:20–16:40 Rácz Anita:
Helynévmintázatok régészeti kapcsolatai
16:40–17:00 Póczos Rita:
11. századi írott források helynévtörténeti vizsgálata
17:00–17:20 Sándor Klára:
A „csak magyartól” a „karavánnyelvig” – nézetek a honfoglaló magyarok nyelvéről
17:20–17:40 Kérdések, vitalehetőség és a konferencia napi zárása

Április 15. szombat
8.50 Megnyitó – Zsoldos Attila
VI. Szekció: A honfoglalás kora a történeti források tükrében
Levezető elnök: Zsoldos Attila
9:00–9:20 Szabados György:
Hun szálak a magyar etnogenezis szövetében – reflexió-vázlat régi és új tudományokra
9:20–9:40 B. Szabó János – Sudár Balázs:
Nyomozás a keleti magyarok után a muszlim forrásokban
9:40–10:00 Bollók Ádám – B. Szabó János:
Két kora középkori népvándorlás hasonlóságai és különbségei: az avar és a magyar eset
10:00–10:20 Kérdések, vitalehetőség
10:20–10:40 Szünet
10:40–11:00 Szántó Richárd:
A 881. évi magyar hadjárat időrendi kérdései
11:00–11:20 Bácsatyai Dániel:
A 10. századi Nyugat és a kalandozó magyarok. Az utóbbi évek eredményeiből.
11:20–11:40 Veszprémy László:
Az augsburgi csata emlékezete
11:40–12:00 Kérdések, vitalehetőség
12:00–13:20 Ebédszünet

VII. Szekció: A honfoglalás kora a bioarcheologiai vizsgálatok tükrében
Levezető elnök: Raskó István
13:20–13:40 Tihanyi Balázs:
A bioarcheológia szerepe az életmódrekonstrukciós kutatásokban: 10. századi fegyveresek aktivitás okozta szkeletális elváltozásainak összehasonlító vizsgálata
14:00–14:20 Szeniczey Tamás, Molnár Erika, Marcsik Antónia:
A honfoglalás kori Kárpát-medence embertani képe
14:20–14:40 Kérdések, vitalehetőség
14:40–15:00 Szünet
15:00–15:20 Török Tibor, Maróti Zoltán, Neparáczki Endre, Schütz Oszkár, Maár Kitti, Varga Gergely I., Kovács Bence, Kalmár Tibor, Nyerki Emil, Nagy István, Latinovics Dóra, Tihanyi Balázs, Marcsik Antónia, Pálfi György, Bernert Zsolt, Gallina Zsolt, Horváth Ciprián, Varga Sándor, Költő László, Raskó István, Nagy Péter L., Balogh Csilla, Anders Götherström, Robert George, Szalontai Csaba, Szenthe Gergely, Gáll Erwin, Kiss P. Attila, Gulyás Bence, Kovacsóczy Ny. Bernadett, Gál Sándor Szilárd, Tomka Péter:
A Kárpát-medence 10-11. századi népességének genetikai összetétele és származása teljes genom adatok alapján
15:20–15:40 Szécsényi-Nagy Anna, Szeifert Bea, Gyuris Balázs, Mende Balázs Gusztáv, Csáky Veronika, Langó Péter, Türk Attila:
Új genetikai adatok a honfoglalás kori népesség eredetéhez és biológiai kapcsolatrendszeréhez.
15:40–16:00 Kérdések, vitalehetőség
16:00–16:10 Konferenciaösszegzés – Vida Tivadar
16:00–16:10 Zárszó – Virágos Gábor