Vajda Lajos

Fotómontázs cinóber alapon

70 × 54,5 cm
fotómontázs
1930–33
SZFM_K_83.4.

Az 1908–1941 között élt Vajda Lajos a 20. századi magyar modernizmus egyik legnagyobb hatású művésze, szorosan kötődött Szentendréhez. Az 1930–33 között Párizsban töltött időszakáról, az ott készült művekről keveset tudunk, az ott készült fotómontázsok keletkezési ideje sem pontosan meghatározható. Annyi azonban bizonyos, hogy a szürrealisták kedvelt technikája, a fotómontázs élénken foglalkoztatta Vajdát ebben az időszakban. A cinóber alapra készült montázs az alulról építkező tömeg érzékeltetésével, a motívumok, emberi alakok (népviseletbe öltözött leány, Madonna a gyermekkel) a középtengely köré való fűzésével, a geometrikus, síkszerű formák architektúrát sejtető kivágásával konstruktív szemléletről tanúskodik.